Hlavní obsah

crying [ˈkraɪɪŋ]

Odvozená slova

cry

Vyskytuje se v

cry: cry (out)sth (za)křičet, (vy)křiknout, (z)volat co

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

hue: hue and crypovyk, pokřik hlasité protesty

wolf: cry wolfdělat planý poplach

hue: raise a hue and cry about sthspustit povyk kvůli čemu protestovat

voice: a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.

cry: A cry went up from ...Ozvaly se výkřiky z úst..., přen. Ozvaly se nesouhlasné hlasy...

keep: I bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.

cry: cry over spilt milkplakat nad rozlitým mlékem

pokřik: válečný pokřikwar cry, indiánský war whoop

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

brečet: Proč brečíš?Why are you crying?

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

o: volat o pomoccry for help

plakat: Plakala radostí.She cried for joy.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

slzet: slzet radostícry for joy

vykřikovat: vykřikovat ze spanícry out in one's sleep

vyplakat se: vyplakat se z toho pláčem zahnatcry it off

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(It is no use) cry(ing) over spilt milk.

plakat: plakat nad rozlitým mlékemcry over spilt milk

rozlitý: Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.It's no use crying over spilt milk.