Hlavní obsah

demanding [dɪˈmɑːndɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

demand: demandsof/on sth nároky, požadavky čeho, na co vyžadované ke splnění úkolu ap.

demand: be in (great) demandbýt (velmi) žádaný umělec ap., jít (dobře) na odbyt zboží ap.

demand: make demands on sbklást nároky na koho, zatěžovat koho časově ap., být náročný na čas, energii ap.

demand: meet the demanduspokojit poptávku

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

demand: ekon. excess demandpřevis poptávky

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

demand: ekon. demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

demand: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

excess: ekon. excess of demand over supplypřevis poptávky nad nabídkou

excessive: excessive demandspřemrštěné požadavky

explanation: demand an explanation from sbžádat vysvětlení po kom

inflation: demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

market: ekon. market demandtržní poptávka

meet: meet the demanduspokojit poptávku

note: ekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání

potential: ekon. potential demandpotenciální/koupěschopná poptávka

wage: wage demandsmzdové požadavky

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

klást: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

koupěschopný: koupěschopná poptávkaeffective demand

nabídka: nabídka a poptávkasupply and demand

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

poptávka: převis poptávky (nad nabídkou)excess demand

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

nárok: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

přemrštěný: přemrštěné požadavkyexcessive demands

přistoupit: Nepřistoupil na naše požadavky.He didn't accede to our demands.