Hlavní obsah

wage [weɪdʒ]

Podstatné jméno

  • ekon.mzdahourly wagehodinová mzdawage demandsmzdové požadavkylow-wage jobsšpatně placená zaměstnáníwage restraintomezování růstu mezd, umírněná mzdová politikawage levelmzdová hladina

Sloveso

Vyskytuje se v

earner: (wage) earnerosoba výdělečně činná, výdělečný subjekt

clerk: payroll/wages clerkmzdový účetní

gross: ekon. gross wagehrubá mzda

restraint: ekon. wage restraintregulace růstu mezd, mzdová umírněnost

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

subsistence: subsistence wagemzda na úrovni životního minima

table: ekon. table of wagesmzdová tabulka

waged: waged workpráce za (stálou) mzdu

dělník: námezdní/sezónní dělníkwage/seasonal labourer

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

hodinový: hodinová mzdahourly wage

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

námezdní: námezdní dělníkwage worker/labourer, paid worker

sazebník: mzdový sazebníkwage scale/schedule

tarif: ekon. mzdový tarif sazbawage rate

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vyplatit: vyplatit komu mzdupay a wage to sb