Hlavní obsah

waged [ˈweɪdʒd]

Související hesla

pt&pp of wage

Odvozená slova

wage

Vyskytuje se v

clerk: payroll/wages clerkmzdový účetní

gross: ekon. gross wagehrubá mzda

restraint: ekon. wage restraintregulace růstu mezd, mzdová umírněnost

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

subsistence: subsistence wagemzda na úrovni životního minima, existenční mzda

table: ekon. table of wagesmzdová tabulka

wage: hourly wagehodinová mzda

waged: waged workpráce za (stálou) mzdu

dělník: wage/seasonal labourernámezdní/sezónní dělník

existenční: (guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wageexistenční minimum

hodinový: hourly wagehodinová mzda

minimum: mzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence levelživotní minimum

námezdní: wage worker/labourer, paid workernámezdní dělník

sazebník: wage scale/schedulemzdový sazebník

tarif: wage rateekon. mzdový tarif sazba

válka: war against/with sb/sth, wage war against/on sb/sthvést válku proti komu/čemu, s kým/čím

vyplatit: pay a wage to sbvyplatit komu mzdu

earner: (wage) earnerosoba výdělečně činná, výdělečný subjekt