Hlavní obsah

market [ˈmɑːkɪt]

Přídavné jméno

  • tržníekon. market economytržní hospodářstvíekon. market demandtržní poptávka

Vyskytuje se v

niche: (market) nichespecifický/specializovaný segment trhu, tržní nika/výklenek, (tržní) mikrosegment

open market: the open marketvolný trh

stock market: the stock marketburza, burzovní trh cenných papírů

affiliate: affiliate marketingpartnerský marketing

capitalization: market capitalizationtržní kapitalizace/cena akcií společnosti

captive: captive marketnedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.

changeover: changeover to a market economypřechod na tržní hospodářství

commodity: commodity marketkomoditní trh

currency: ekon. currency marketpeněžní trh

domestic: domestic marketdomácí trh

food: food markettržnice s potravinami, AmE též prodejna potravin

foreign exchange: foreign exchange marketdevizový trh

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

glut: glutted marketpřesycený trh

home: home marketdomácí trh

job: job markettrh práce, pracovní trh

kerb: fin. kerb marketneoficiální burza

labour: ekon. labour markettrh práce

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

narrow: ekon. narrow marketúzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkou

niche: fill a market nichezaplnit tržní niku

open: ekon. open marketvolný trh

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

price: ekon. market pricetržní cena

proactive: proactive marketingproaktivní marketing

real estate: real estate markettrh s realitami

research: ekon. market researchprůzkum trhu

seller: seller's markettrh prodávajících převis poptávky

stock market: stock market crashkrach na burze

survey: market surveyprůzkum trhu

target: ekon. target marketcílový trh

viral: viral marketingvirální marketing

bleší: bleší trhflea market

hodnota: za tržní hodnotuat market value

krach: krach na burzestock market crash

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

podíl: ekon. podíl na trhu, tržní podílmarket share

průzkum: ekon. průzkum trhumarket research/survey

trh: trh prácelabour market

trh: černý/volný trhblack/open market

trh: bleší trhflea market

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market

volný: ekon. volný trhfree market

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

oživení: ekon. oživení trhumarket recovery

proniknout: proniknout na trhpenetrate the market

zaplavit: zaplavit trhglut/flood the market