Hlavní obsah

market [ˈmɑːkɪt]

Přídavné jméno

  • tržníekon. market economytržní hospodářstvíekon. market demandtržní poptávka

Fráze

  1. ekon. buyer's markettrh kupujících převis nabídky, přesycený trhekon. seller's markettrh prodávajících převis poptávky

Vyskytuje se v

market: the (stock) marketburza, burzovní trh

open market: the open marketvolný trh

stock market: the stock marketburza, burzovní trh cenných papírů

affiliate: affiliate marketingpartnerský marketing

capitalization: market capitalizationtržní kapitalizace/cena akcií společnosti

captive: captive marketnedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.

changeover: changeover to a market economypřechod na tržní hospodářství

commodity: commodity marketkomoditní trh

currency: ekon. currency marketpeněžní trh

domestic: domestic marketdomácí trh

food: food markettržnice s potravinami, AmE též prodejna potravin

foreign exchange: foreign exchange marketdevizový trh

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

glut: glutted marketpřesycený trh

home: home marketdomácí trh

kerb: fin. kerb marketneoficiální burza

labour: ekon. labour markettrh práce

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

narrow: ekon. narrow marketúzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkou

niche: ekon. niche marketspecializovaný segment trhu se specifickými produkty

open: ekon. open marketvolný trh

price: ekon. market pricetržní cena

proactive: proactive marketingproaktivní marketing

real estate: real estate markettrh s realitami

research: ekon. market researchprůzkum trhu

seller: seller's markettrh prodávajících převis poptávky

survey: market surveyprůzkum trhu

target: ekon. target marketcílový trh

viral: viral marketingvirální marketing

bleší: flea marketbleší trh

hodnota: at market valueza tržní hodnotu

krach: stock market crashkrach na burze

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

podíl: market shareekon. podíl na trhu, tržní podíl

průzkum: market research/surveyekon. průzkum trhu

trh: labour markettrh práce

vnitřní: domestic/home trade/marketekon. vnitřní obchod/trh

volný: free marketekon. volný trh

nasytit: saturate/fill the market with goodsekon. nasytit trh zbožím

oživení: market recoveryekon. oživení trhu

proniknout: penetrate the marketproniknout na trh

zaplavit: glut/flood the marketzaplavit trh