Hlavní obsah

pound [paʊnd]

Podstatné jméno

  • libra měnaten pound notedesetilibrovka

Sloveso

  1. pound (on) sth (on) sth bušit, tlouci, bít do čehopound out sthnaťukat, naklepat, nabušit co na psacím stroji
  2. sth rozdrtit, roztlouci, rozbít co na kaši, prášek ap.

Vyskytuje se v

pound: pound (on) sth(on) sth bušit, tlouci, bít do čeho

even: an even poundpřesně jedna libra

o.n.o.: 100 pounds o.n.o.cena kolem 100 liber

sterling: pound sterlinglibra šterlinků

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

pounding: take a poundingdostat zabrat/do těla/nářez být vážně zraněn, poškozen

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

útulek: dog shelter, odchytná stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)psí útulek

zabrat: být poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringerdostat zabrat

bouchat: She was banging/pounding on the door.Bouchala na dveře.

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

libra: five pounds/hovor. quidpět liber

vsadit se: I will bet you 20 pounds that she'll come.Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.

šetřit: be penny-wise and pound-foolishšetřit na nepravém místě

vtloukat: hammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sbvtloukat komu co do hlavy