Hlavní obsah

wailing [weɪlɪŋ]

Odvozená slova

wail

Vyskytuje se v

zeď: the Wailing WallZeď nářků