Hlavní obsah

wail [weɪl]

Vyskytuje se v

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

hay: make hay (while the sun shines)kout železo, dokud je žhavé

once: once in a whileobčas, tu a tam

while: a while(nějaký) čas, chvíle, chvilka

stock: while stocks lastdo vyprodání zásob prodejní akce ap.

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

během: while ...během toho co ...

čas: once in a whilejednou za čas

chvíle: for a whilena chvíli

zeď: the Wailing WallZeď nářků

jízda: při řízení while drivingza jízdy

krátit: while away the time doing sth, kill time by doing sthkrátit si čas čím

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

za: once in a whilejednou za čas

zapomenout: Before I forget!, While I remember.Abych nezapomněl! musím to říct ap.

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně