Hlavní obsah

sob [sɒb]

Vyskytuje se v

back: stand back to backstát zády k sobě

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

equal: be among equalsbýt mezi sobě rovnými

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

huddle: huddle togethertisknout se k sobě lidé zimou ap.

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně, nezávisle na sobě

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

lash: lash togethersvázat (k sobě)

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

person: form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

pigeon-toed: be pigeon-toedchodit špičkami k sobě, šmajdat

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

tie: tie togethersvázat k sobě

together: hold togetherdržet při sobě

wear: be wearing sthmít na sobě co

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

on: Keep it on.Nech si to na sobě.

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

come: come to osfpřijít k sobě

countenance: keep one's countenancezachovat klid, nedat na sobě nic znát

integrovat: form. incorporate sthintegrovat v sobě co

jít: go togetherjít k sobě hodit se

mít: be wearing, wear sth, have sth onmít na sobě

následující: successive, consecutive, sequentza sebou/po sobě následující

patřit: belong togetherpatřit k sobě

přivinout: embrace, hug, něžně cuddle, zast. embosom, kniž. enfold sbpřivinout koho k sobě/do náruče

sobě: be wearing sth, have sth onmít na sobě co oblečené

hodit se: go together (well)hodit se k sobě

pasovat: go togetherpasovat k sobě

záda: stand back to backstát zády k sobě

zanechat: He didn't leave any fingerprints.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.

znát: He wouldn't show (it).Nedal by to na sobě znát.

elegance: with the grace of one's owns elegancí sobě vlastní

škodit: Early bird catches the worm.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

vědět: He is unconscious., hovor. He is dead to the world.Neví o sobě.