Hlavní obsah

whoop [wuːp]

Vyskytuje se v

whoop up: whoop it upřádit, užívat si, veselit se

cough: whooping coughčerný/dávivý kašel

černý: pertussis, hovor. whooping coughmed. černý kašel

dávivý: whooping coughmed. dávivý kašel černý

kašel: whooping cough, med. pertussisčerný/dávivý kašel

pokřik: war cry, indiánský war whoopválečný pokřik

kopýtko: have one's fling, whoop it up, get one's rocks off, užít si ap. have a fling, vybouřit se v mládí sow one's (wild) oatsvyhodit si z kopýtka

roztočit: whoop/live it up, BrE slang. large it, zast. make merryroztočit to slavit ap.