Hlavní obsah

breath [breθ]

Podstatné jméno

 1. dechbad breathzkažený dech, zápach z úst
 2. nádech (a výdech), nadechnutí, vdechnutítake a (deep) breathnadechnout se (zhluboka)intake of breathprudký nádech, i přen. zalapání po dechu v šoku ap.
 3. form.závan, vánekThere's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.
 4. dýchání

Podstatné jméno

 1. go for a breath of (fresh) air jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch
 2. breath of fresh air oživení, nový duch, čerstvý vítr
 3. catch one's breath chytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti
 4. catch one's breath (za)lapat po dechu z šoku ap.
 5. draw breath oddechnout si, vydechnout si
 6. hold one's breath zadržet dech
 7. be out of breath být udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dechrun/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech
 8. take sb's breath away vyrazit komu dech krása ap.

Vyskytuje se v

bated: with bated breathse zatajeným dechem

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

fight: fight for breathlapat po dechu, ztěžka dýchat

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

gasp: gasp for breath/air(za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech

pant: pant for breathlapat po dechu

draw: draw a deep breathzhluboka se nadechnout

struggle: He struggled for breath.Ztěžka lapal po dechu.

dech: zadržet dechhold one's breath

dech: lapat po dechugasp (for breath), struggle for breath

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dech: ztrácet dech i přen.run out of breath

dech: zkažený dech zápach z ústbad breath

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

nádech: hluboký nádechdeep breath

popadnout: popadnout dechcatch one's breath, znovu get one's breath back

vyrazit: vyrazit dech komuwind sb, přen. ohromit take sb's breath away, hl. v trpném rodě flabbergast, hovor. silně otřást knock sb (for six)

zadržet: zadržet dechhold one's breath

zalapat: zalapat po dechugasp for breath, catch one's breath

zatajit: zatajit dech nad čímhold one's breath at sth

zkažený: zkažený dechbad breath

zkouška: dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer test

nabrat: nabrat dechdraw a breath

nadechnout se: zhluboka se nadechnouttake a deep breath

svěží: svěží dechfresh/sweet breath

tajit se: Z toho se mi tajil dech.It took my breath away.

ústa: zápach z ústbad breath

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

zhluboka: zhluboka se nadechnouttake a deep breath

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

dech: vyrazit dech komuudivit take sb's breath away, ránou wind sb

šetřit: Šetři s dechem.Save your breath.