Hlavní obsah

breath [breθ]

Podstatné jméno

 1. dechbad breathzkažený dech, zápach z úst
 2. nádech (a výdech), nadechnutí, vdechnutítake a (deep) breathnadechnout se (zhluboka)intake of breathprudký nádech, i přen. zalapání po dechu v šoku ap.
 3. form.závan, vánekThere's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.
 4. dýchání

Podstatné jméno

 1. go for a breath of (fresh) air jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch
 2. breath of fresh air oživení, nový duch, čerstvý vítr
 3. catch one's breath chytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti
 4. catch one's breath (za)lapat po dechu z šoku ap.
 5. draw breath oddechnout si, vydechnout si
 6. hold one's breath zadržet dech
 7. be out of breath být udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dechrun/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech
 8. take sb's breath away vyrazit komu dech krása ap.

Vyskytuje se v

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

deep: zhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.take a deep breath

fight: lapat po dechu, ztěžka dýchatfight for breath

breath test: mít pozitivní dechovou zkouškufail a breath test

gasp: (za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dechgasp for breath/air

pant: lapat po dechupant for breath

draw: zhluboka se nadechnoutdraw a deep breath

struggle: Ztěžka lapal po dechu.He struggled for breath.

dech: zadržet dechhold one's breath

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

nádech: hluboký nádechdeep breath

popadnout: popadnout dechcatch one's breath, znovu get one's breath back

vyrazit: vyrazit dech komuwind sb, přen. ohromit take sb's breath away, hl. v trpném rodě flabbergast, hovor. silně otřást knock sb (for six)

zadržet: zadržet dechhold one's breath

zalapat: zalapat po dechugasp for breath, catch one's breath

zatajit: zatajit dech nad čímhold one's breath at sth

zkažený: zkažený dechbad breath

zkouška: dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer test

nabrat: nabrat dechdraw a breath

nadechnout se: zhluboka se nadechnouttake a deep breath

svěží: svěží dechfresh/sweet breath

tajit se: Z toho se mi tajil dech.It took my breath away.

ústa: zápach z ústbad breath

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

zhluboka: zhluboka se nadechnouttake a deep breath

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

šetřit: Šetři s dechem.Save your breath.

bated: se zatajeným dechemwith bated breath