Hlavní obsah

singalong, sing-along [ˈsɪŋəˌlɒŋ or -ˌlɔːŋ]

Podstatné jméno

  • (za)zpívání (si) skupinové