Hlavní obsah

notify [ˈnəʊtɪˌfaɪ]

Vyskytuje se v

srozuměná: dát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it knowndát na srozuměnou komu

vědomí: notify sb of sth, let sb know sthdát co komu na vědomí

upozornit: You will be notified by post.Budete upozorněni poštou.

vyrozumět: You will be notified in writing.Budete vyrozuměni písemně.