Hlavní obsah

lékař

Vyskytuje se v

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

ošetřující: ošetřující lékařattending physician, treating doctor

praktický: med. praktický lékařgeneral practitioner

rodinný: rodinný lékařfamily doctor

ušní: ušní lékařear specialist, otologist

zubní: med. zubní lékařdentist

ženský: med. ženský lékařgynaecologist

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

mít: Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.

prohlédnout: Lékař ji prohlédl.The doctor examined her.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

u: u lékařeat the doctor's

vyhledat: Vyhledejte lékaře.Seek medical attention.

zavolat: zavolat lékařesend for the doctor

attend: attending physicianošetřující lékař

attendance: physician in attendanceslužbu konající lékař

examiner: medical examinersoudní lékař

lady: lady doctorlékařka, doktorka, ženský lékař

practising: practising physicianpraktický lékař zabývající se běžnou praxí

see: go to see the doctorjít k lékaři

surgeon: BrE voj. surgeon majorplukovní lékař stálý lékař jednotky

appointment: I have a doctor's appointment.Jsem objednaný k lékaři.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

doctor: I have an appointment at the doctor's.Jsem objednaný k lékaři.