Hlavní obsah

lékař

Vyskytuje se v

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

ošetřující: ošetřující lékařattending physician, treating doctor

praktický: med. praktický lékařgeneral practitioner

rodinný: rodinný lékařfamily doctor

ušní: ušní lékařear specialist, otologist

zubní: med. zubní lékařdentist

ženský: med. ženský lékařgynaecologist

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

prohlédnout: Lékař ji prohlédl.The doctor examined her.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

u: u lékařeat the doctor's

vyhledat: Vyhledejte lékaře.Seek medical attention., jděte k doktorovi See a doctor.

zavolat: zavolat lékařesend for the doctor

lékař: jít k lékařigo to see a doctor