Hlavní obsah

zavolat

Dokonavé sloveso

  1. (telefonem) komu call sb (up), give sb a callform. (tele)phone sbBrE ring sb (up), give sb a ringJá ti zavolám.I'll give you a call.zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call
  2. (zakřičet) na koho shout, call at sb, co cry sth
  3. (přivolat) koho send for sb, call (for) sb(předvolat) summon sbZavolejte sanitku!Call the ambulance!zavolat lékařesend for the doctor
  4. (zakřičením vyzvat) o co shout, call for sth

Vyskytuje se v

zpět: call backzavolat zpět telefonem

ani: He didn't even call.Ani nezavolal.

: Call them not to send it.Zavolej jim, ať to neposílají.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

doktor: Call/We need a doctor.Zavolejte/Potřebujeme doktora.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

napřed: Call him first.Napřed mu zavolej.

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

pohotovost: Call the ambulance.Zavolejte pohotovost.

policie: Call the police!Zavolejte policii!

připomenout: Remind me to call him.Připomeň mi, ať mu zavolám.

sanitka: call (for) an ambulancezavolat sanitku

takhle: Why not give her a call?A co takhle jí zavolat?

zavolat si: I have to make a (tele)phone call.Musím si zavolat.

kobereček: haul sb over the coalszavolat si koho na kobereček k pokárání

back: call backzavolat zpátky zareagovat na telefonát

call: make a phone callzavolat si telefonem

make: make a phone callzavolat si

phone call: make a phone callzavolat si, volat

ring: ring for a taxizavolat taxi telefonem

telephone: make a (tele)phone callzavolat si

could: You could phone her.Mohl bys jí zavolat.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

zavolat: BrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect callzavolat na účet volaného