Hlavní obsah

zavolat

Dokonavé sloveso

  1. (telefonem) komu call sb (up), give sb a callform. (tele)phone sbBrE ring sb (up), give sb a ringJá ti zavolám.I'll give you a call.zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call
  2. (zakřičet) na koho shout, call at sb, co cry sth
  3. (přivolat) koho send for sb, call (for) sb(předvolat) summon sbZavolejte sanitku!Call the ambulance!zavolat lékařesend for the doctor
  4. (zakřičením vyzvat) o co shout, call for sth

Vyskytuje se v

zpět: zavolat zpět telefonemcall back

ani: Ani nezavolal.He didn't even call.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

napřed: Napřed mu zavolej.Call him first.

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

pohotovost: Zavolejte pohotovost.Call the ambulance.

policie: Zavolejte policii!Call the police!

připomenout: Připomeň mi, ať mu zavolám.Remind me to call him.

sanitka: zavolat sanitkucall (for) an ambulance

takhle: A co takhle jí zavolat?Why not give her a call?

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokáráníhaul sb over the coals