Hlavní obsah

zavolání

Vyskytuje se v

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zpět: zavolat zpět telefonemcall back

ani: Ani nezavolal.He didn't even call.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

napřed: Napřed mu zavolej.Call him first.

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

pohotovost: Zavolejte pohotovost.Call the ambulance.

policie: Zavolejte policii!Call the police!

připomenout: Připomeň mi, ať mu zavolám.Remind me to call him.

sanitka: zavolat sanitkucall (for) an ambulance

takhle: A co takhle jí zavolat?Why not give her a call?

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokáráníhaul sb over the coals

back: zavolat zpátky zareagovat na telefonátcall back

call: zavolat si telefonemmake a phone call

make: zavolat simake a phone call

phone call: zavolat si, volatmake a phone call

ring: zavolat taxi telefonemring for a taxi

telephone: zavolat simake a (tele)phone call

could: Mohl bys jí zavolat.You could phone her.

evening: Zavolám ti večer.I will call you in the evening.

have: Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.I had him call her.

use: Mohu si od vás zavolat?May I use your phone?