Hlavní obsah

takhle

Vyskytuje se v

takto: ukazování míry thistakhle

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

co: And what about ...A co takhle ...

this: like thistakhle při předvádění

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

what: What about having a lunch?A co takhle dát si oběd?

takhle: vybídnutí what/how about, do you feel like/fancy doing sthco takhle