Hlavní obsah

zpět

Příslovce

  1. (směr ap.) back(wards)(o pohybu též) rearwardtam a zpět chodit ap.to and fro, back and forth, (jet) there and backzavolat zpět telefonemcall back
  2. (do původního stavu) backzpět k příroděback to naturezískat co zpětretrieve, regain, reclaim sthvzít zpět co prohlášení ap.take sth back

Vyskytuje se v

přenést: bring sb back to realitypřenést koho zpět do reality

při: on the way backpři cestě zpět

ustoupit: He stepped back(wards).Ustoupil zpět.

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

backward: backward stepkrok zpět opak pokroku

poise: recover one's poisezískat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnit

refund: get a refunddostat zpět peníze za špatné zboží ap.

sender: return to sendervrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilce

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

zpět: to and fro, back and forth, jet there and backtam a zpět chodit ap.