Hlavní obsah

takhle

Vyskytuje se v

takto: takhleukazování míry this

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

co: A co takhle ...And what about ...

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

this: like thistakhle při předvádění

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

what: What about having a lunch?A co takhle dát si oběd?