Hlavní obsah

svěřit

Dokonavé sloveso

  1. (do péče) co komu entrust sth to sb, sb with sth, trust sb with sth(dítě ap.) commit sb to sb's careSvěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.
  2. (dát na starost) komu co entrust sth to sb, sb with sth(vedení) put sb in charge of sth
  3. (říci) komu co confide sth to sb

Vyskytuje se v

svěřit se: put osf in sb's hands, entrust osf to sbsvěřit se do péče/rukou koho

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

power: entrust sb with the powersvěřit komu pravomoc

trust: put sth in trustdát do svěřenectví, svěřit co

svěřit: They entrusted the child to the doctors.Svěřili dítě lékařům.