Hlavní obsah

power [ˈpaʊə]

Podstatné jméno

  1. moc, síla, vláda nad lidmipower struggleboj o mocexecutive powermoc výkonnáexercise power over sthuplatňovat moc, ovládat cocome (in)to powerdostat se k mocipower of coerciondonucovací mocbe in powerbýt u moci
  2. to do sth schopnost čeho, dělat coekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost
  3. pravomoc, právo, kompetenceentrust sb with the powersvěřit komu pravomoc
  4. mocnost, velmoc o státu
  5. výkon(nost)under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami
  6. (elektrická) energie, elektřinaThe power is down.Nejde elektřina.power generationvýroba energiepower windowselektrická okénka automobiluget the power back upnahodit proud, obnovit dodávku proudurestore the power supplyobnovit přívod/dodávky elektřinyelektr. power anglezátěžný úhelelektr. power fusevýkonová pojistka
  7. mocnina, umocnění, exponent5 to the power of 3pět na třetí

Sloveso

  • sth pohánět, napájet co energií, dodávat energii čemupower down sthvypnout co elektrický přístrojpower up sthspustit, zapnout co elektrický přístroj

Přídavné jméno

  • tech.elektrický poháněný elektromotoremtech. power drillelektrická vrtačka

Vyskytuje se v

hammer: buchar, beran(power) hammer

point: zásuvka ve zdi(power) point

shovel: (mechanické) rypadlo, bagr(power) shovel

veto: právo veta, veto(power of) veto

abuse: zneužití (pravo)mociabuse of power

ascend: dostat se k mociascend to power

base: politická základna podpora voličů ap.power base

bid: pokusit se dostat k mocimake a bid for power

borrowing: výpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.borrowing power

buy: kupní sílaekon. buying power

central: ústřední mocnosti za 1. sv. válkyCentral Powers

cling: držet se u mocicling to power

destructive: ničivá síla bomby ap.destructive power

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

distribution: rozvod energieelektr. power distribution

drill: elektrická vrtačkatech. power drill

electric: elektrická energieelectric power

electrically: na elektřinu, s elektrickým pohonem, elektricky poháněnýelectrically-powered

emergency: záložní zdroj (energie)emergency power unit

failure: výpadek proudutech. power failure

fall: ztratit moc, přijít o moc/autoritufall from power

fluid: tekutinové systémyfluid power (systems)

generation: výroba elektřiny/energiepower generation

hungry: mocichtivýpower-hungry

hydroelectric: hydroelektrárna, vodní elektrárnahydroelectric power station/plant

intellect: rozumové schopnostithe powers of intellect

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

line: dráty elektrického vedenípower lines

mechanical: jednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.mechanical powers

nuclear: jaderná elektrárnanuclear power plant

parity: parita kupní sílypurchasing power parity

plant: jaderná elektrárnanuclear (power) plant

power: boj o mocpower struggle

powered: na jaderný pohon, atomovýnuclear-powered

power of attorney: vybavit koho plnou mocígrant sb power of attorney

presidential: prezidentské pravomocipresidential powers

prophetic: věštecké schopnostiprophetic powers

propulsion: hnací sílapropulsion power

recuperative: schopnost regeneracerecuperative powers

regenerative: regenerační schopnostiregenerative powers

remove: zbavit moci kohoremove sb from power

restore: vrátit k moci kohorestore sb to power

rise: nástup k moci, mocenský vzestup osoby, strany ap.rise to power

saw: motorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonempower saw

separation: rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudnípolit. separation of powers

set: potenční množina všech podmnožinpower set

shower: vysokotlaká sprchapower shower

solar: solární elektrárnasolar (thermal) power station

special: speciální pravomocpráv. special power

spending: kupní síla měny, obyvatelspending power

steering: řízení s posilovačempower steering

structure: mocenská struktura, struktura vedení společnostipower structure

suction: sací síla, odsávací schopnostsuction power

sunroof: elektricky ovládané střešní okno autapower sunroof

supply: dodávky elektřiny/energiepower supply

surge: proudový nárazelektr. power surge

take: převzít kontrolu/moctake control/power

thermal: tepelná elektrárnathermal power station

tidal: přílivová/slapová elektrárnatidal power plant/station

vacuum: bezvládí, absence mocipower vacuum

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

waste: plýtvání energiípower waste

world: světová mocnost/velmocpolit. world power

yield: přenechat moc komuyield power to sb

consolidation: upevnění mociconsolidation of power

down: Nejde proud., Vypadl proud.Power is down.

adaptér: síťový adaptér spotřebičepower adaptor/pack

agregát: elektr. elektrický agregátpower generator

baterie: na bateriefungující battery-operated, battery powered

baterka: na baterkybattery-operated, battery powered, přen. nespolehlivý thoroughly undependable

desátý: mat. na desátou umocněnýto the power of ten

dostat se: dostat se k mocicome to power

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

druhý: mat. na druhou umocněnýto the power of two

elektrárna: tepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárnathermal/nuclear/hydroelectric/tidal power station

elektrický: elektrický proudelectric(al) current, hovor. power

energie: elektrická energieelectric power

jaderný: jaderná elektrárnanuclear power plant

kabel: elektr. napájecí kabelpower cable

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

mocnina: druhá mocninasquare, second power

motorový: motorová pilařetězová chainsaw, obecně power saw

na: na druhousquared, to the power of two

plný: práv. plná mocpower of attorney, procuration

pohon: na jaderný/solární pohonnuclear/solar-powered

posilovač: tech. posilovač řízenípower (assisted) steering

proud: elektr. výpadek proudupower failure

překročit: překročit svoji pravomocoverstep/exceed one's authority/powers

přesilový: sport. přesilová hrapower play

síla: tech. koňská sílahorse power

solární: tech. solární energiesolar energy, elektřina solar power

svrchovaný: svrchovaná mocsovereign power

tepelný: tepelná elektrárnathermal plant/(power) station

u: být u mocibe in power

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

uchvácení: uchvácení mociseizure of power

ujmout se: ujmout se mociassume power

vedení: elektrické vedenípower line(s)

větrný: větrná elektrárnawind power plant

vodní: vodní elektrárnahydroelectric power station

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

výkonný: výkonná mocexecutive power

výpadek: výpadek proudupower/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outage

vysokotlaký: vysokotlaký čističpressure washer, power washer

záložní: elektr. záložní (napájecí) zdrojuninterruptible power supply

zdroj: elektr. napájecí zdrojpower supply

elektřina: Nejde elektřina.The power is down.

jít: Nejde elektřina.Power is down.

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

široký: široké pravomocibroad/extensive powers

umocnit: umocnit co na druhouraise sth to the power of two, square sth

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

vládnoucí: vládnoucí stranaruling party, party in power

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

zneužít: zneužít (své) mociabuse one's power

otěž: publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.the reins (of power)