Hlavní obsah

nuclear [ˈnjuːklɪə]

Přídavné jméno

  1. nukleární, jaderný, atomovýnuclear power plantjaderná elektrárnanuclear wastejaderný odpadNuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbranínuclear decayrozpad atomového jádranuclear fissionjaderné štěpenínuclear fusion reactortermonukleární fúzní reaktor
  2. biol.jaderný týkající se buněčného jádra

Vyskytuje se v

silo: (nuclear missile) silojaderné silo pro jaderné rakety

armament: nuclear armamentsatomové zbraně

arsenal: nuclear arsenaljaderný arzenál

campaigner: anti-nuclear campaignersprotijaderní aktivisté

disarmament: unilateral nuclear disarmamentjednostranné jaderné odzbrojení

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

non-proliferation: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

physicist: nuclear physicistjaderný fyzik

physics: nuclear/atomic/quantum physicsjaderná/atomová/kvantová fyzika

plant: nuclear (power) plantjaderná elektrárna

powered: nuclear-poweredna jaderný pohon, atomový

processing: nuclear fuel processing plantzávod na zpracování jaderného paliva

stockpile: voj. nuclear (weapons) stockpilejaderný arzenál

submarine: nuclear attack submarinejaderná útočná ponorka

test: nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraní

warhead: nuclear warheadjaderná (bojová) hlavice

weapon: nuclear weaponsjaderné zbraně

elektrárna: thermal/nuclear/hydroelectric/tidal power stationtepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárna

jaderný: nuclear waste/decayjaderný odpad/rozpad

pohon: nuclear/solar-poweredna jaderný/solární pohon

střela: nuclear/ballistic/guided missilejaderná/balistická/řízená střela

šíření: nuclear weapons proliferationšíření jaderných zbraní

štěpení: nuclear fissionjaderné štěpení

úložiště: (nuclear) waste repository/dumpúložiště (jaderného) odpadu

výbuch: nuclear explosionatomový výbuch

útok: nuclear/airborne/artillery/frontal attackatomový/vzdušný/dělostřelecký/frontální útok

nuclear: nuclear power plantjaderná elektrárna