Hlavní obsah

competence [ˈkɒmpɪtəns]

Vyskytuje se v

spadat: It comes under his competence.To spadá do jeho pravomoci.