Hlavní obsah

schopnost

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

schopnosti: duševní schopnostimental abilities

schopnosti: jazykové schopnostilanguage skills

snášet: schopnost snášet bolestability to tolerate pain

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

ability: abilitiesschopnosti hl. mentální, nadání ap.

capacity: creative capacitiestvůrčí schopnosti

cognitive: cognitive abilitiespoznávací schopnosti

intellect: the powers of intellectrozumové schopnosti

mental: mental abilitiesduševní schopnosti

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

prophetic: prophetic powersvěštecké schopnosti

psychic: be psychicmít nadpřirozené/paranormální schopnosti mentální

recuperative: recuperative powersschopnost regenerace

regenerative: regenerative powersregenerační schopnosti

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

communication: communication skillskomunikační schopnosti

tolerate: the ability to tolerate painschopnost snášet bolest