Hlavní obsah

regenerative [rɪˈdʒenərətɪv or -ˌreɪtɪv]

Vyskytuje se v

regenerative: regenerační schopnostiregenerative powers