Hlavní obsah

svěřit se

Dokonavé sloveso

  1. (důverně sdělit) komu s čím confide in sb, sth to sb(se starostmi ap.) open one's heart to sb, unloadSvěřil se mi, že ...He confided to me that ...
  2. (do péče)svěřit se do péče/rukou kohoput osf in sb's hands, entrust osf to sb