Hlavní obsah

station [ˈsteɪʃən]

Podstatné jméno

  1. stanice, nádraží na trase ap.railroad stationželezniční stanice, nádražíhl. AmE station agentpřednosta stanicestation hallnádražní halastation sergeantvelitel stanice policejní
  2. stanice televizní ap.
  3. (vojenská) základna hl. v dřívějších koloniíchair stationletecká základna
  4. pozice, postavení i ve společnosti

Vyskytuje se v

station: be stationedbýt umístěný/nasazený vojenské jednotky

attendant: petrol/AmE gas station attendantobsluha čerpací stanice, čerpadlář

bus: bus station/terminalautobusové nádraží

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

converter: elektr. converter stationměnírna

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

gas station: gas station attendantčerpadlář, obsluha čerpací stanice

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

intermediate: intermediate stationmezistanice

mainline: mainline stationstanice na hlavní trase

railway: railway stationvlakové nádraží

solar: solar (thermal) power stationsolární elektrárna

thermal: thermal power stationtepelná elektrárna

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

wagon: AmE station wagonkombi, kombík auto

meet: Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.

see: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

will: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

autobusový: bus terminal, central bus stationautobusové nádraží

benzinový: BrE petrol/filling station, AmE gas(oline) stationbenzinová pumpa

čerpací: BrE petrol/BrE filling/AmE gas stationčerpací stanice

čerpadlo: BrE petrol station, AmE gas stationbenzinové čerpadlo benzinka

elektrárna: thermal/nuclear/hydroelectric/tidal power stationtepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárna

hlavní: at the main stationna hlavním nádraží

nádraží: main stationhlavní nádraží

nástupní: station of departurenástupní stanice

rádiový: radio stationrádiová stanice

rozhlasový: radio station/dramarozhlasová stanice/hra

stanice: bus stationautobusová stanice

telefonní: payphone, na kartu cardphone, AmE, CanE pay-stationtelefonní automat

tepelný: thermal plant/(power) stationtepelná elektrárna

vjet: pull into the stationvjet do stanice vlak

vlakový: train/railway/AmE railroad stationvlakové nádraží

vodní: hydroelectric power stationvodní elektrárna

záchytný: sobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tankzáchytná stanice

železniční: railway stationželezniční stanice

blízko: Is there a gas station nearby?Je tady někde blízko benzínka?

doprovodit: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

dostat se: How do I get to the station?Jak se dostanu na nádraží?

jít: Is this the right way to the station?Jde se tudy na nádraží?

metro: AmE subway/BrE hovor. tube stationstanice metra

odvézt: Could you take me to the station?Odvezl bys mě na nádraží?

policie: at the police stationna policii

sejít se: We'll meet at the station.Sejdeme se na nádraží.

setkat se: I met her at the station.Setkal jsem se s ní na nádraží.

zajet: take sb to the stationzajet s kým na nádraží