Hlavní obsah

station [ˈsteɪʃən]

Podstatné jméno

  1. stanice, nádraží na trase ap.railroad stationželezniční stanice, nádražíhl. AmE station agentpřednosta stanicestation hallnádražní halastation sergeantvelitel stanice policejní
  2. stanice vysílací ap.
  3. (vojenská) základna hl. v dřívějších koloniíchair stationletecká základna
  4. pozice, postavení i ve společnosti

Vyskytuje se v

attendant: petrol/AmE gas station attendantobsluha čerpací stanice, čerpadlář

bus: bus station/terminalautobusové nádraží

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

converter: elektr. converter stationměnírna

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

gas station: gas station attendantčerpadlář, obsluha čerpací stanice

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

intermediate: intermediate stationmezistanice

mainline: mainline stationstanice na hlavní trase

railway: railway stationvlakové nádraží

solar: solar (thermal) power stationsolární elektrárna

thermal: thermal power stationtepelná elektrárna

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

wagon: AmE station wagonkombi, kombík auto

meet: Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.

see: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

will: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

autobusový: autobusové nádražíbus terminal, central bus station

benzinový: benzinová pumpaBrE petrol/filling station, AmE gas(oline) station

čerpací: čerpací staniceBrE petrol/BrE filling/AmE gas station

čerpadlo: benzinové čerpadlo benzinkaBrE petrol station, AmE gas station

elektrárna: tepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárnathermal/nuclear/hydroelectric/tidal power station

hlavní: na hlavním nádražíat the main station

nádraží: na nádražíat the (main) station

nádraží: hlavní nádražímain station

nádraží: autobusové nádražíbus terminal/station, AmE bus depot

nádraží: vlakové nádražírailway/AmE railroad station

nádraží: osobní nádražípassenger station

nádraží: vyzvednout koho na nádražípick sb up from/at the station

nástupní: nástupní stanicestation of departure

přeladit: přeladit na jinou stanicitune in to a different station

rádiový: rádiová staniceradio station

rozhlasový: rozhlasová stanice/hraradio station/drama

stanice: autobusová stanicebus station

stanice: žel. železniční stanicerailway station, AmE train depot

stanice: stanice metraBrE underground/AmE subway/BrE hovor. tube station

stanice: nástupní stanicestation of departure

stanice: přestupní stanicejunction, interchange station

stanice: čerpací staniceBrE filling/BrE petrol/AmE gas(oline)/se službami service station

stanice: policejní stanicepolice station

stanice: hasičská stanicefire station

stanice: rozhlasová staniceradio station

stanice: televizní staniceTV station

tepelný: tepelná elektrárnathermal plant/(power) station

vjet: vjet do stanice vlakpull into the station

vlakový: vlakové nádražítrain/railway/AmE railroad station

vodní: vodní elektrárnahydroelectric power station

záchytný: záchytná stanicesobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tank

železniční: železniční stanicerailway station

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

doprovodit: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

jít: Jde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?

metro: stanice metraAmE subway/BrE hovor. tube station

odvézt: Odvezl bys mě na nádraží?Could you take me to the station?

policie: na policiiat the police station

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

zajet: zajet s kým na nádražítake sb to the station