Hlavní obsah

railway [ˈreɪlˌweɪ]

Vyskytuje se v

funicular: funicular (railway)pozemní lanovka, pozemní lanová dráha souprava tažená lanem

truck: (railway) trucknákladní vagón

embankment: railway embankmentželezniční násep

gauge: narrow gauge railwayúzkorozchodná železnice

overhead: overhead railwayvisutá dráha

yard: railway yardodstavné kolejiště, železniční depo k odstavení vozů

nádraží: vlakové nádražírailway/AmE railroad station

stanice: žel. železniční stanicerailway station, AmE train depot

trať: žel. úzkorozchodná traťnarrow gauge railway

vagon: nákladní vagonBrE (goods) wagon, (railway) truck, AmE freight car

vlakový: vlakové nádražítrain/railway/AmE railroad station

vlakový: vlakový jízdní řádBrE railway/train timetable, AmE train schedule

železniční: železniční přejezdBrE level crossing, railway/AmE railroad crossing

železniční: železniční stanicerailway station

síť: silniční/železniční síťroad/railway network

tunel: železniční tunelBrE railway/AmE railroad tunnel