Hlavní obsah

railway [ˈreɪlˌweɪ]

Vyskytuje se v

truck: (railway) trucknákladní vagón

embankment: railway embankmentželezniční násep

gauge: narrow gauge railwayúzkorozchodná železnice

overhead: overhead railwayvisutá dráha

railway: railway stationvlakové nádraží

yard: railway yardodstavné kolejiště, železniční depo k odstavení vozů

nádraží: railway/AmE railroad stationvlakové nádraží

stanice: railway station, AmE train depotžel. železniční stanice

trať: narrow gauge railwayžel. úzkorozchodná trať

vagon: BrE (goods) wagon, (railway) truck, AmE freight carnákladní vagon

vlakový: train/railway/AmE railroad stationvlakové nádraží

železniční: BrE level crossing, railway/AmE railroad crossingželezniční přejezd

síť: road/railway networksilniční/železniční síť

tunel: BrE railway/AmE railroad tunnelželezniční tunel

funicular: funicular (railway)pozemní lanovka, pozemní lanová dráha souprava tažená lanem