Hlavní obsah

appreciate [əˈpriːʃɪˌeɪt or -sɪ-]

Vyskytuje se v

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth

vysoce: Vysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.