Hlavní obsah

appreciate [əˈpriːʃɪˌeɪt or -sɪ-]

Vyskytuje se v

kvitovat: přen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thankskvitovat co s povděkem

vědomý: be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.

vysoce: We highly appreciate sthVysoce si ceníme čeho pomoci ap.

ocenit: I would appreciate if ...Ocenil bych, kdyby ...

vážit si: We appreciate your help.Vážíme si vaší pomoci.

vděčný: We are grateful for/We appreciate your help.Jsme vděčni za vaši pomoc.

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování