Hlavní obsah

vysoce

Příslovce

  1. (do výšky) high
  2. (velmi) highly(značně) greatlyVysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth
  3. vysoce postavenýhigh-ranking, euf. top-drawer

Vyskytuje se v

associate: řadový soudce nejvyššího soudu v USApráv. associate justice

bid: = nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráčekaret. pre-emptive bid

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

college: na místní vysoké školeat a local college

definition: obrazovka s vysokým rozlišenímhigh-definition screen

distinction: vysoce kvalitní, výjimečný, špičkovýof distinction

educated: s vysokým vzděláním i oblast ap.highly educated

education: vyšší vzděláníhigher education

efficiency: s vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivníhigh-efficiency

ever: rekordně vysokýhighest ever

executive: manažerský vůz, auto vyšší (střední) třídyexecutive car

fidelity: vysoká kvalita reprodukce zvukuhigh fidelity

forehead: vysoké čelohigh forehead

furnace: vysoká pechutn. blast furnace

grand: vysoce postavený člověkgrand seigneur

gross: film s nejvyššími tržbamihighest/top grossing film

height: středně vysokýof medium height

high: vysoké rozlišení obrazovky ap.high definition

higher: vyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupnibot., zool. higher plants

highly: vysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.highly developed

indebted: vysoce zadluženýheavily indebted

later: ke stáru, ve vyšším věkuin later life

levy: uložit vysokou pokutu za colevy a heavy fine for sth

limit: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

live: dožít se vysokého věkulive to a ripe old age

lug: šroub s vysokou hlavou do disků kol ap.tech. lug bolt

management: vyšší managementsenior management

maximum: věznice s nejvyšší ostrahoumaximum security prison

mention: výše uvedený ve smlouvěthe above mentioned

nutrition: vysoce výživné potravinyhigh-nutrition food

nutritious: vysoce výživnýhighly nutritious

officer: nejvyšší úředník, vedoucí administrativychief officer

official: nejvyšší úředníktop official

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

premium: mimořádně vysoká nabídka k odkupupremium offer

prestige: (vysoce) prestižní zaměstnáníhigh-prestige jobs

quality: zboží nejvyšší kvalityprime quality goods

raging: vysoká inflaceraging inflation

rank: prvotřídní, nejvyšší v hierarchiiof the first rank

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

reliability: vysoce spolehlivý systémhigh reliability system

rev: ve vysokých otáčkáchat high revs

risk: vysoce rizikový partnerbad risk

sacrifice: nejvyšší oběťthe ultimate sacrifice

see: viz výše/nížesee above/below

senior: vysocí představitelésenior officials

set: nastavit vysokou laťkuset a high standard

shoe: boty na vysokém podpatkuhigh-heeled shoes

sugar: s vysokým obsahem cukruhigh in sugar

supreme: nejvyšší soudSupreme Court

top: nejvyšší tónhud. top note

treasurer: lord (nejvyšší) strážce pokladuBrE, hist. Lord (High) Treasurer

university: na vysoké školeat university

upmarket: posunout se do vyšší (cenové) kategorie výrobce ap.move upmarket

upscale: posunout se do vyšší cenové kategorie výrobce ap.move upscale

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

well: mít vysoké mínění o komthink well of sb

as: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

degree: Studuje chemii (na vysoké)He's doing a degree in chemistry.

get into: Nedostal se na vysokou.He didn't get into university.

no: Není o nic vyšší než já.He's no taller than me.

upper class: pocházet z prostředí vyšší společenské třídycome from an upper-class background

think: mít vysoké mínění o kom/čemthink highly of sb/sth

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

mířit: mířit vysokoaim high

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

pec: hutn. vysoká/tavicí/žíhací pecblast/smelting/annealing furnace

podpatek: boty na (vysokém) podpatku(high) heels, high-heeled shoes

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

skok: skok vysokýhigh jump

stožár: elektr. stožár vysokého napětíelectricity pylon

škola: vysoká školauniversity, college

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

horečka: Měl vysokou horečku.He had a high fever.

hříšně: hříšně vysoké cenyexorbitantly high prices

na: jít na vysokou školugo to university

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

above: výše uvedený/zmíněnýthe above mentioned/cited

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

postavení: mít vysoké společenské postaveníhave a high social status/rank

priorita: nejvyšší prioritatop priority

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug

vedení: nejvyšší vedenítop management

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

laťka: nasadit laťku vysokoset a high standard

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb