Hlavní obsah

mention [ˈmenʃən]

Vyskytuje se v

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

above: výše uvedený/zmíněnýthe above mentioned/cited

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

níže: níže uvedenýbelow mentioned, undermentioned

posledně: posledně jmenovaný z výčtulast-mentioned, the latter

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

zmíněný: výše zmíněnýabove mentioned

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

předeslat: Jak jsem již předeslal.As I mentioned before.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

stát: stát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioning

zmínka: Nestojí to za zmínku.It's not worth mentioning/worth a mention.

dispatch: být doporučen na vyznamenání za statečnostbe mentioned in dispatches