Hlavní obsah

gross [grəʊs]

Sloveso

Vyskytuje se v

earnings: gross/net earningshrubý/čistý příjem

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

product: ekon. gross national producthrubý národní produkt

profit: ekon. gross/net profithrubý/čistý zisk

brutto: brutto váhagross weight

hrubý: hrubý domácí produktgross domestic product

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktgross domestic/national product

přírůstek: ekon. hrubý přírůstekgross increase

zisk: hrubý ziskgross profit