Hlavní obsah

gross [grəʊs]

Sloveso

Vyskytuje se v

earnings: gross/net earningshrubý/čistý příjem

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

product: ekon. gross national producthrubý národní produkt

profit: ekon. gross/net profithrubý/čistý zisk