Hlavní obsah

velice

Příslovce

  • very, (very) much, greatly(very) much se užívá před trpným příčestím, predikativním adjektivem a ve spojení se slovesyJe mi to velice líto...I'm very sorry...

Vyskytuje se v

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací zvolený ap.

afar: from afarz (velké) dálky, zdáli, zpovzdálí

anteater: zool. giant anteatermravenečník velký

bang: big bangvelký třesk

bargain: bargain offervýprodej, velká sleva v obchodě

bargain: buy sth at a bargain pricekoupit co velice výhodně

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

battery: C/D batterymalý/velký monočlánek baterie

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

bed: king-size bed(velká) manželská postel

big: slang. a big shotvelké zvíře, hlavoun

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

broad: with broad strokesvelice obecně popsat, vylíčit ap.

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

chequered: very chequered pastvelice pestrá minulost

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

cress: Indian cresslichořeřišnice větší

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

distance: from a distancez jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálky

dog: astron. the Great DogVelký pes

economy: economy packzvýhodněné/velké balení se slevou za větší množství

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

entry: attract a huge entrypřilákat velké množství účastníků

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

failure: crop failure(velká) neúroda

fanfare: with a fanfares velkou slávou

finale: the grand finalevelké finále

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

Friday: círk. Good FridayVelký pátek

goose: greylag goosehusa velká

goose: Canada gooseberneška velká

grand: Grand Prizevelká/hlavní cena

grand: hud. parlor grandstředně velké křídlo

great: Great LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanady

great: great hallvelký sál, hlavní sál/aula

great: astron. Great BearVelká medvědice

greater: the Greater AntillesVelké Antily

greater: Greater LondonVelký Londýn administrativní celek

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

heat: the heat of the daynejvětší parno, nejteplejší část dne

heavy: heavy lossestěžké/velké ztráty

heyday: in its/one's heydayv době svého největšího rozmachu

hit: be a hit with sbstát se hitem, být velice populární u koho

inquisitor: hist. Grand InquisitorVelký inkvizitor

jack: Union Jackvlajka Velké Británie

juror: grand jurorčlen velké poroty

jury: grand juryvelká porota 12-22 členů

large: law of large numberszákon velkých čísel

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

lavish: lavish praisevelká chvála

letter: capital lettervelké písmeno

likely: BrE as likely as notvelice pravděpodobně, nejspíš

likely: most likelys největší pravděpodobností

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

lip: anat. inner/outer lipsmalé/velké stydké pysky

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

mass: the great mass(velká) většina

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

mob: mob-handedve velkém počtu lidé - přijít ap.

moderate: moderate-sizedstředně velký

much: make much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.

much: make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

pot: pot on sthpřesadit do většího květináče co

profuse: be profuse in one's apologies/thanksvelice se omlouvat/děkovat

profusion: in profusionve velkém množství, hojně

quantity: in quantityve velkém množství, v kvantech, masově

raven: common ravenkrkavec velký

ruling: ruling passionnejvětší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedince

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

shrink: shrinking violetvelice plachý člověk, stydlivka, ostýchavka

size: be the size of sthbýt velký jako co, mít rozměry čeho

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

size: (be) of a sizebýt stejně velký více kousků ap.

sized: medium-sizedstřední velikosti, středně velký

all: all great nationsvšechny velké národy

apologetic: He was very apologetic.Velice se omlouval.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

coverage: It received extensive media coverage.Média tomu věnovala velkou pozornost.

do: We do apologize.Velice se omlouváme.

double: double the size of sthdvakrát větší než co

emergency: This is an emergency!Je to velice naléhavé. nouzová situace ap.