Hlavní obsah

greatly [ˈgreɪtlɪ]

Vyskytuje se v

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

deal: a great dealvýrazně, hodně, značně jaký

deal: a good/great dealdost, hodně, mnoho

demand: be in (great) demandbýt (velmi) žádaný umělec ap., jít (dobře) na odbyt zboží ap.

great: the greatsof sth publ. velikáni, významné osoby, veličiny čeho oboru ap.

great: the greatshity, šlágry hudební

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.

adjutant: greater adjutantmarabu indický

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

charter: hist. the Great CharterMagna Charta

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

dog: astron. the Great DogVelký pes

exaggerated: greatly exaggeratedsilně přehnaný

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

great: Great LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanady

great: great hallvelký sál, hlavní sál/aula

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.

great: great grandfather/grandmotherpradědeček/prababička

great: great grandparentspraprarodiče

great: the greats of popnejúspěšnější popové nahrávky

great: astron. Great BearVelká medvědice

greater: the Greater AntillesVelké Antily

greater: Greater LondonVelký Londýn administrativní celek

grebe: great crested grebepotápka roháč

haste: be in great hastevelmi spěchat, mít velmi naspěch

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co

keeper: Keeper of the Great SealLord kancléř

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

length: at great lengthrozvláčně popisovat ap.

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

mass: the great mass(velká) většina

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

respectability: statesman of great respectabilityvelmi vážený státník

sallow: great sallowvrba jíva

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

tit: great titsýkora koňadra

toe: big/great toepalec nohy

utility: of great utilityvelmi užitečný

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

wall: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

all: all great nationsvšechny velké národy

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

give: He gave a great yawn.Široce zívnul.

great: I'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.

great: have a great timemít se báječně, skvěle se bavit

great: He is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

of: of great importancevelmi důležitý

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

superior: She was greatly superior to her husband in education.Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.

surprise: To my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

time: We had a great time.Báječně jsme si to užili.

way: A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

healer: Time is a great healer.Čas všechno zahojí.