Hlavní obsah

likely [ˈlaɪklɪ]

Vyskytuje se v

cake: jít na dračku zbožísell like hot cakes

cat: vypadat jako čunělook like something the cat dragged in

Cheshire cat: křenit se od ucha k uchusmile/grin like a/the Cheshire Cat

clockwork: jako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémůlike clockwork

crazy: jako pominutý/divý/šílený, o věci ohromnělike crazy

duck: jako házet hrách na stěnu(like) water off a duck's back

feel: mít chuť, chtít dělat co dát si ap.feel like doing sth

gangbuster: na plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost(like) gangbusters

glove: padnout jako ulitýfit like a glove

hawk: sledovat koho jako ostřížwatch sb like a hawk

hell: prdlajs, leda houbylike hell

house: rychle se sblížit, jít si do noty s někým cizímget on like a house on fire

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

just: zrovna tak jakojust like

light: odpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnoutgo out like a light

like: jak vypadá, jaký je kdo/cowhat is sb/sth like

likely: pravděpodobně, asi, mít šanci udělat co získat ap.be likely to do sth

look: vypadat jak i budit dojem ap.look (like)

make: dělat jakoby/jakože co, chovat se jako kdo, napodobovat koho/comake like sb/sth

shot: okamžitě, bez váhánílike a shot

suspiciously: sth spíš(e) jako co vypadat ap.suspiciously like

thumb: být jako pěst na oko, vyčnívat, být výraznýstick out like a sore thumb

ton: podat si koho, došlápnout si na kohocome down on sb like a ton of bricks

wildfire: šířit se rychlostí blesku/jako lavinaspread like wildfire

best: nejoblíbenější který se nejvíce líbíthe best liked

come: začít mít rád, postupně si oblíbit kohocome to like sb

dearly: strašně rád(a) by(ch)would dearly like/love to

doll: jako panenka s dětským vzhledemdoll like

have: Zaplaval bych si.I feel like having a swim.

kid: dětinskýkid-like

liking: velice si oblíbit, zamilovat si kohotake a (great) liking to sb

magic: jako zázrakemlike magic

thing: něco takového tak strašného ap.such a thing, thing like that

this: takhle při předváděnílike this

water: nezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečněspend money like water

would: Nechtěl byste ...? nabídkaWould you like ...?

be: Je pravděpodobné, že ...It is likely that ...

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

ice: být ledový studenýfeel like ice

it: Líbí se mi tady.I like it here.

lot: Mám tě rád, moc.I like you, a lot.

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

nothing: Není nad ...There is nothing like ...

ours: ve městě jako je to našein a town like ours

ourselves: lidé jako mypeople like ourselves

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

quite: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

rain: Zdá se, že bude pršet.It looks like rain.

so: Drž tu sklenici takhle.Hold the glass just/like so.

sound: Zní to jako skvěly nápad.It sounds like a great idea.

that: recese jako ta z roku 1973a recession like that of 1973

what: Jaká je?What is she like?

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

candy: být hračka, být velmi snadnýhovor. be like taking candy from a baby

bull: jako slon v porcelánu chovat se, pohybovat selike a bull in a china shop

clam: mlčet jako rybashut up like a clam

dog: dřít jako mezekwork like a dog

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

bavit: koho baví cosb enjoys, likes sth

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

divý: jako divýlike crazy

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

líbit se: komu se líbí cosb likes sth

mít: mít rád koho/colike sb/sth

mlsat: rád mlsatbýt mlsný have a sweet tooth, like sweets

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

našinec: našincipeople like you and me

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

podobně: a podobněand the like

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

proto: No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

přát si: Přál bych si ...I would like (to) ...

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

rád: rád dělat co s obliboulike to do sth

ráz: jít ráz na rázrychle go (really) fast, jako hodinky go like clockwork

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

vonět: komu nevoní co nelíbí sesb doesn't like sth, sb hates sth

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

zachutnat: komu zachutnalo cosb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty, zalíbilo se sb took a fancy to sth

zalíbit se: komu se zalíbilo cosb came to like, took to sth, took a fancy to sb

zázrak: jako zázrakemas if/like by magic

a: a podobněand things like that, and suchlike

by: Chtěl bych...I would like...

být: není nad co nic není lepšíthere is nothing like sth

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

hrom: Bolí to jako hrom!It hurts like hell!

chtít: Chtěl bych ...I would like (to) ...

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chutnat: Pivo mi nechutná.I don't like beer.

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

jaký: Jaká je?What is she like?

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

lavinovitě: lavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.spread like wildfire

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

lyžovat: Rád lyžuji.I like to ski.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mně: Mně se to líbí.I like it.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nerad: Nerad bych ...I wouldn't like to ...

obliba: mít v oblibě cohave a liking for sth

omak: Na omak je to jako ...It feels like ...

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

počasí: Jaké bude počasí?What will the weather be like?

podobný: nic podobnéhonothing like that

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

pravděpodobný: nejpravděpodobnější vysvětleníthe most likely explanation

přání: Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

psí: psí oddanostdog-like devotion

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

sympatický: Je mi celkem sympatický.I quite like him.

sympatie: pocítit ke komu sympatietake a liking to sb

také: Mně se to líbí. – Mně také.I like it. – So do I.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

tebe, tě: Co tě nemá!Not at all., kdepak No way!, to sotva Not likely.

ti: Líbí se ti to?Do you like it?

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove