Hlavní obsah

kid [kɪd]

Přídavné jméno

  • kid brother/sistermladší bratr/sestra

Vyskytuje se v

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

school kid: school kidsškoláci

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péči

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

bez, beze: vážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!bez legrace

dělat: make fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kiddingdělat si legraci z koho/čeho

legrace: make fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's legdělat si legraci z koho/čeho

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

kecat: You must be kidding!, You don't say!No nekecej!

snad: Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!No to snad ne!

sranda: I'm just kidding.Dělám si srandu.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

vážně: Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?Myslíš to vážně?

závazek: single, no kids/tiessvobodný, bez závazků

fakt: Really?, Is that a fact?, No kidding?Fakt? údiv

prdel: Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?Děláš si ze mě prdel? nekecáš?

zacházet: handle sb with kid gloveszacházet s kým v rukavičkách

kid: kidsmládež, děcka mladí lidé