Hlavní obsah

kid [kɪd]

Přídavné jméno

  • kid brother/sistermladší bratr/sestra

Vyskytuje se v

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

school kid: school kidsškoláci

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

bez, beze: bez legracevážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!

dělat: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

jo: Jo?platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

legrace: Bez legrace? myslíš to vážně?No kidding?

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

závazek: svobodný, bez závazkůsingle, no kids/ties

fakt: Fakt? údivReally?, Is that a fact?, No kidding?

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

zacházet: zacházet s kým v rukavičkáchhandle sb with kid gloves