Hlavní obsah

lot [lɒt]

Příslovce

Vyskytuje se v

hell: a hell of a lot of sthhrozně moc čeho

lot: a lot of, lots ofsth spousta, mnoho, spousty koho/čeho

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

a, an: a lothodně, spousta

cast: cast lotslosovat

draw: draw lotslosovat

flak: get a lot of flak from sbdostat kartáč od koho, být těžce kritizován kým

see: see a lot of sbčasto se vídat s kým

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

make: He made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

take: It takes a lot of courage.K tomu je třeba spousta odvahy.

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

difference: make a (lot of) differencemít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čem

on: have a lot onmít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněný

cavyky: make a lot of fuss about sthnadělat kolem čeho spoustu cavyků

dělat: worry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of troubledělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čím

drahota: make a (lot of) fuss about sthdělat drahoty s čím

lidé: a lot of peoplespousta lidí

los: drawing lotsvýběr losem

mockrát: thanks a lot, many thanksmockrát děkuji

starost: worry about sb/sth, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of troubledělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čím

vytrpět: go through (a lot) of sufferingvytrpět si své hodně

existovat: There are lots of possibilities.Existuje spousta možností.

mluvit: It is spoken about a lot.Hodně se o tom mluví.

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

nadělat: He made a lot of mistakes.Nadělal spoustu chyb.

obsahovat: It contains lots of fat.Obsahuje spoustu tuku.

potřeba: It takes a lot of courage.Je k tomu potřeba hodně odvahy.

působit: Hurricanes do a lot of damage.Hurikány působí velké škody.

sportovat: He does a lot of sport(s).Hodně sportuje.

spousta: lots of money, a fortunespousta peněz

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

třeba: It takes a lot of courage.Je na to třeba spousta odvahy.

vyžadovat: It takes a lot of time.Vyžaduje to hodně času.

zabrat: The work took a lot out of me., The work exhausted me.Práce mi dala zabrat.

záležet: I care about you a lot.Velice mi na tobě záleží.

zaváhat: You missed a lot!To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišel

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo