Hlavní obsah

drink [drɪŋk]

Vyskytuje se v

health: drink to sb's healthpřipít na zdraví komu

alcohol: low-alcohol drinknízkoalkoholický nápoj

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

binge: binge drinkingnárazové pití

bout: drinking boutpitka, chlastačka, kalba

cabinet: drinks cabinetbar skříňka s nápoji

celebratory: celebratory drinkslavnostní přípitek

dispenser: drinks dispensernápojový automat

drinking: drinking friendskamarádi do hospody

drinking: drinking session/boutpitka

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

fizzy: fizzy drinksperlivé nápoje, BrE hovor. limonády

get: get drunkopít se

mortal: mortal drunknamol opilý

protein: protein drinkproteinový nápoj

roaring: roaring drunkožralý jako zvíře vyvádějící ap.

short: short drinkpanák štamprle

stiff: stiff drinkpořádný/velký frťan

welcome: welcome party/drinkvečírek/sklenička na uvítanou

drunk: get drunk on sthopít se z čeho

extra: Drinks are extra.Nápoje nejsou v ceně.

fit: It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.

must: I must have a drink.Musím si dát drink.

undoing: Drink was her undoing.Pití ji zničilo., Na pití dojela.

whatnot: He drank rum, wine, vodka and whatnot.Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.

would: I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

iontový: iontový nápojsports drink, regenerační recovery drink

nápojový: nápojový lístekthe drink(s) list

nápojový: nápojový automatdrinks dispenser

nealkoholický: nealkoholické nápojenonalcoholic beverages, hovor. soft drinks

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

opilý: mírně opilýtipsy, slightly drunk, BrE slang. tiddly

pití: něco k/na pitísomething to drink

pitný: pitná vodadrinking water

proteinový: proteinový nápojprotein drink

připít: připít komu na zdravídrink to sb's health, drink the health of sb

ráže: být v rážirozzlobený be enraged, opilý be drunk, mít opileckou kuráž have Dutch courage

řídit: řídit v opilostidrink and drive

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

sklenička: dát si skleničkuhave a drink

voda: pitná vodadrinking/hl. AmE potable water

záchytný: záchytná stanicesobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tank

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

dát: Co si dáš k pití?What will you have to drink?

ex: vypít co na exdrink sth in one (go), kopnout do sebe knock sth back, toss sth down

lačný: pít na lačný žaludekdrink on an empty stomach

najednou: Vypil sklenici najednou.He drank the glass in one go.

napít se: dát komu napítgive sb something to drink

napít se: napít se na čí zdravídrink to sb's health

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

pít: Pijete pivo?Do you drink beer?

pít: Já nepiji. alkoholI don't drink., I am a teetotaller.

pít: Pil jste? požil jste alkoholHave you been drinking?

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

přát si: Co si přejete k pití?What would you like to drink?

skočit: Skoč pro pití.Go and fetch some drink.

vypít: Vypil to dvěma doušky.He drank it up in two gulps.

zajít: zajít (si) na skleničkugo for a drink

žrát: To auto hrozně žere.The car is a (real) gas guzzler., The car drinks petrol like it's going out of fashion.

Dán: (ožralý) jako Dándrunk as a lord, hovor. plastered, BrE sloshed

němota: opilý do němotytotally drunk, slang. blotto, hovor. legless

pít: pít jak duhadrink like a fish

utápět: utápět starosti v alkoholube drowning one's sorrows in drink

vypít: vypít co na exdrink off, drink sth in one (go), kopnout do sebe knock back, AmE chug(alug) sth