Hlavní obsah

ever [ˈevə]

Vyskytuje se v

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

if: if everjestli (vůbec) kdy při zdůraznění u popisu

never: never evervůbec nikdy, za žádných okolností

hardly: hardly evertéměř nikdy, sotva kdy

present: ever-presentstále přítomný, všudypřítomný

since: ever sinceod té doby až doposud

had: Have you ever been had?Už tě někdy někdo napálil?

tardy: She was tardy as ever.Měla zpoždění jako vždycky.

věčný: for everna věčné časy

věk: for ever and everna věky věků

dočkat se: Will I ever get promoted?Dočkám se někdy povýšení?

jindy: more than evervíce než kdy jindy

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

: Have you ever been there?Už jsi tam někdy byl?

ever: ever (before)kdy(koliv) předtím u srovnávání