Hlavní obsah

nárok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právo) na co right(vznesený právní) claim to sth(k majetku ap.) titleform. entitlement to sthmít nárok na cobe entitled to sth, (splňovat požadavky) be eligible for sthčinit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sthvznést/uplatnit nárok na comake a claim to sth
  2. nároky (požadavky) na koho/co demands on sb/sthnároky (na práci ap.) requirementsmít příliš vysoké nárokybe too demandingklást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

Vyskytuje se v

klást: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

oprávněný: rightful claimoprávněný nárok

pojistný: insurance claimekon. pojistný nárok

právní: legal claimprávní nárok

slevit: lower one's sightsslevit ze svých nároků

bad: bad claimpochybný nárok

claim: make a claimvznést/uplatnit nárok

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

demand: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

enforce: enforce a rightuplatňovat nárok své právo

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

legal: práv. legal claimprávní nárok

legitimate: práv. legitimate claimzákonný nárok

lodge: lodge a claimvznést nárok

patent: patent claim/officepatentový nárok/úřad

prescription: práv. negative prescriptionpromlčení (vlastnického nároku vydržením)

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky

prosecute: práv. prosecute a claimsoudně vymáhat nárok

senior: senior interestpřednostní nárok

set: set up a claimuplatnit/uplatňovat nárok

valid: práv. valid claimoprávněný nárok

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

eligible: He is not eligible for a scholarship.Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.

nárok: be entitled to sth, splňovat požadavky be eligible for sthmít nárok na co