Hlavní obsah

enforce [ɪnˈfɔːs]

Sloveso

  1. sth prosadit co, vynutit dodržení čeho mocí ap.enforce the lawprosazovat právo/zákon, prosazovat/vynucovat dodržování zákona
  2. sth vynutit (si), vymoci (si), vymáhat coenforce a rightuplatňovat nárok své právoenforce a claimvymáhat/vymoci nárok

Vyskytuje se v

legal: vynutit co soudní cestouenforce sth by legal action

enforce: prosazovat právo/zákon, prosazovat/vynucovat dodržování zákonaenforce the law