Hlavní obsah

lodge [lɒdʒ]

Vyskytuje se v

lodge: vrýt se do pamětilodge in sb's mind

lodging: ubytování na dovolené ap.lodging(s)

complaint: podat stížnost u kohofile/lodge a complaint with sb

Masonic: zednářská lóže, lóže svobodných zednářůMasonic lodge

shooting: lovecká chatashooting lodge

bydlet: bydlet v podnájmu u koholodge with sb

byt: byt a stravaboard and lodging

nárok: činit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

strava: ubytování se stravouboard and lodging

ubytování: ubytování a stravaboard and lodging

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged

vrýt se: vrýt se komu do pamětiimpress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind