Hlavní obsah

dělat se

Vyskytuje se v

dělat: worry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of troubledělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čím

legrace: make fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's legdělat si legraci z koho/čeho

poznámka: take notesdělat si poznámky

starost: worry about sb/sth, fret about/over sthdělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čím

zásoba: stockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásoby

nepřítel: make enemies(na)dělat si nepřátele

piknik: (have a) picnic(u)dělat si piknik

sranda: I'm just kidding.Dělám si srandu.

zápisek: take notesdělat si zápisky

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

choutka: have designs on sb/sthdělat si choutky na koho/co

prdel: Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?Děláš si ze mě prdel? nekecáš?

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

mock: to make (a) mock of sthvysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čeho

note: take notesdělat si poznámky

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky

pretension: have pretensions to sthaspirovat, dělat si ambice na co

set: be set on sthmít spadeno, dělat si zálusk na co

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.