Hlavní obsah

illusion [ɪˈluːʒən]

Vyskytuje se v

optický: optický klamoptical illusion, trick of the light

zrakový: zrakový klamoptical illusion

zdání: Je to jen zdání.It only seems that way., It's only an illusion.

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth