Hlavní obsah

žít

Nedokonavé sloveso

  1. (být naživu) live, be aliveŽijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?
  2. ať žije kdo/co (při skandování ap.) long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!
  3. (trávit život) jak lead a what life(v přepychu ap.) live (in) sth
  4. (s někým) s kým live with sb
  5. (z peněz ap.) z čeho live on sth(vyžít) exist on sthžít na čí účetlive off sb
  6. (bydlet ap.) kde live swh(přebývat) form. dwell(sídlit) reside sth

Vyskytuje se v

samota: žít o samotělive alone

zapíjet: zapíjet žalbe drowning one's sorrows

: žije král!Long (may) live the king!

bída: žít v bídělive in poverty

dokud: dokud budu žítas long as I live

emigrace: Žil v emigraci.He lived in exile.

chudoba: žít v chudobělive in poverty

nejistota: žít ve stálé nejistotělive in constant insecurity

přepych: žít v přepychulive in luxury

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

ústraní: žít v ústranílive in seclusion

vesnice: žít na vesnicilive in the country/a village

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

huba: žít z ruky do hubylive (from) hand to mouth

poustevník: žít jako poustevníklive like a hermit

prase: žít si jako prase v žitělive high on the hog, live off the fat of the land

vlít: vlít komu krev do žilperk sb up

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope