Hlavní obsah

žito

Podstatné jméno, rod střední

  1. (obilnina) bot. rye
  2. (zrno) rye (grain)

Vyskytuje se v

žít: žijekdo/co při skandování ap. long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!

samota: žít o samotělive alone

zapíjet: zapíjet žalbe drowning one's sorrows

žít: žít na čí účetlive off sb

: žije král!Long (may) live the king!

bída: žít v bídělive in poverty

dokud: dokud budu žítas long as I live

emigrace: Žil v emigraci.He lived in exile.

chudoba: žít v chudobělive in poverty

nejistota: žít ve stálé nejistotělive in constant insecurity

přepych: žít v přepychulive in luxury

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

ústraní: žít v ústranílive in seclusion

vesnice: žít na vesnicilive in the country/a village

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

huba: žít z ruky do hubylive (from) hand to mouth

poustevník: žít jako poustevníklive like a hermit

prase: žít si jako prase v žitělive high on the hog, live off the fat of the land

vlít: vlít komu krev do žilperk sb up

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

breadline: be on the breadlinežít na hranici chudoby

celibate: be celibatežít v celibátu, dodržovat celibát

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

welfare: be on welfarežít ze sociálních dávek

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

own: He lives on his own.Žije sám.

quitter: I am not a quitter.Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk

save: God save the king!žije král!, Bůh ochraňuj krále!