Hlavní obsah

jedno

Příslovce

  • Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., (při výběru ap.) I'm indifferent.To je jedno.It doesn't matter.To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.jedno a totéžthe same (thing)

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoduchost jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednooký jednoplošník jednopokojový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoruký jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

čas: jednou za časonce in a while

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jednou: ještě jednouonce again/more

jednou: ani jednounot once, not a single time

jednou: jednou za ...once a ...

ponožka: (jedny) ponožkya pair of socks

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

jedny: jedny ponožkyone pair of socks

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lok: jedním lokemin one gulp

málo: Jeden z mála.One of a few.

mít: To máš jedno.It doesn't matter.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

brdo: na jedno brdo(all) very much the same, hovor. samey

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

kopyto: být na jedno kopyto stejnébe (all) very much the same

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

kus: v jednom kusepořád all the time, bez přestávky without a letup

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

again: once againještě jednou, znovu

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

disposable: disposable needles(injekční) jehly na jedno použití

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

even: an even poundpřesně jedna libra

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

much: as much againještě jednou tolik

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

once: not onceani jednou

once: never onceani jednou (jedinkrát) nikdy

page: page-turnerstrhující četba/kniha, kniha, která se čte jedním dechem

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

photo: photo session(jedno) focení modelky ap.

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

preference: ekon. fraudulent preferenceupřednostnění jednoho věřitele před ostatními - insolventní firmou

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

session: photo session(jedno) focení modelky ap.

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

single: single bedpostel pro jednoho

snap: AmE in a snapv mžiku, hned, jedna dvě velice rychle

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

syringe: disposable syringestříkačka na jedno použití

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throwaway: throwaway paper cupspapírové kelímky na jedno použití

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

wallop: with one wallopjednou ranou, jedním úderem

again: Come again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

once: once a dayjednou denně

pair: a pair of shoesjedny boty

piece: piece of information(jedna) informace

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů